Praktijk voor psychosociale therapie

Psychosociale therapie

Werkwijze

Na het eerste contact (via de e-mail of telefoon) zal er een intakegesprek plaatsvinden dat met name gericht is op kennismaking en op het in kaart brengen van de hulpvraag, zo kan ik ook bepalen of je bij mij inderdaad op de juiste plek bent. Tijdens dit gesprek zal ook duidelijk worden wat de doelen zijn waar je aan wil werken en welke stappen je hiervoor wil zetten. Naar aanleiding hiervan komt er een behandelplan. Hoeveel sessies er nodig zijn, hangt o.a. af van de hulpvraag. In de praktijk zie ik dat het vaak gaat om tussen de vier en zeven sessies. Mijn insteek is om de sessies zo kort mogelijk en lang als nodig te laten duren. Regelmatig vindt er een evaluatie plaats, hierbij wordt gekeken hoe het gaat en of er mogelijk iets veranderd moet worden in de aanpak en of het traject voortgezet wordt of afgerond kan worden.

Methodes

De therapie vindt plaats aan de hand van mindfulness oefeningen en technieken uit de (oplossingsgerichte) cognitieve gedragstherapie. Mindfulness is een aandacht training die leert om op een accepterende en niet oordelende manier in het hier-en-nu te zijn. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat mindfulnesstraining voor een hogere kwaliteit van leven zorgt en positieve veranderingen teweeg brengt in cognitief en neurobiologisch functioneren. Het is effectief gebleken in de behandeling van veel psychische problemen. Het geeft o.a. meer energie, een lagere bloeddruk, een rustigere ademhaling, verminderde spierspanning, minder stress en gepieker, verbeterde nachtrust en een verhoogde concentratie en creativiteit. Ook verandert mindfulness de manier waarop iemand naar zichzelf en naar de wereld kijkt en daar vervolgens op reageert. Het beoefenen van mindfulness vergroot het bewustzijn, de aandacht, het zelfvertrouwen en blijdschap. Het helpt om rust en vertrouwen te vinden in jezelf en vanuit hier met wat meer afstand en niet oordelend te kijken naar de eigen gedachten, gevoelens en gedrag zodat je hierdoor ook minder negatief beïnvloed kan worden.

Er wordt verder tijdens de sessies bewust gemaakt wat er in de weg zit om je goed te voelen zoals negatieve gedachtes, conflicten en vervelende ervaringen. Door er bewust van te zijn, wordt het mogelijk om deze vervolgens los te laten en er beter mee om te gaan. Zo kan er bijvoorbeeld onderzocht worden in hoeverre bepaalde (negatieve) gedachtes die iemand heeft ook echt waar zijn. Hoe en wat we denken heeft namelijk een grote invloed op hoe we ons voelen en op ons gedrag. Schrijftherapie kan verder worden ingezet om vervelende ervaringen uit het verleden een plek te geven. Ook wordt er gekeken naar mogelijke oplossingen en welke stappen je kunt zetten voor de gewenste verandering in je leven. Afgestemd op het specifieke probleem en de persoon worden er verschillende technieken en oefeningen toegepast om aanwezig te worden in het hier-en-nu, te ontspannen (met hulp van bijvoorbeeld ademhalings- en visualisatieoefeningen) en ook tot bepaalde inzichten te komen. Er wordt steeds gekeken naar wat er op dat moment nodig is. Indien wenselijk worden er ook tips en oefeningen meegegeven voor thuis. Een sessie duurt een uur en de kosten zijn 90 euro.


Algemene voorwaarden praktijk LEEF!.docx